phutho

Giáo dục và Đào tạo Đoan Hùng với công tác hiến máu nhân đạo (Ngày 08 tháng 05 năm 2019).