phutho

Nam sinh 9.75 điểm môn Ngữ văn: "Em phải dành dụm từng giây"