phutho

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TẠI TRƯỜNG THCS NGỌC QUAN