Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Giáo dục Tiểu học

TÀI LIỆU: DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI CỦA ĐAN MẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNHHĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo được sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch, đã triển khai Dự án Hỗ trợ giáo dục Mĩ thuật cấp tiểu học (saEPs). sau thời gian thử nghiệm tại các trường tiểu học ở một số tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước, Dự án đã chứng tỏ tính ưu việt và sự phù hợp với nhu cầu đổi mới về phương pháp dạy - học Mĩ thuật cấp tiểu học ở Việt Nam.


TRƯỜNG TỂU HỌC NGỌC QUAN HUYỆN ĐOAN HÙNG 23 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường Tiểu học Ngọc Quan được thành lập tháng 09 năm 1992. Khi mới thành lập nhà trường có 18 cán bộ giáo viên và 570 học sinh cùng với hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy học thiếu thốn nghiêm trọng (chỉ có 9 phòng học chia ra 3 điểm trường).Sau 23 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, nhà trường được sự quan tâm của các cấp quản lý, sự ủng hộ của nhân dân địa phương đến nay nhà trường có 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 531 học sinh cùng với một hệ thống cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học tốt đầy đủ; Cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch sẽ gọn gàng; chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt; được nhân dân tin tưởng gửi con em học tập và rèn luyện.