Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Giáo dục mầm non

LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA, TẠI TRƯỜNG MN CHÂN MỘNG

Thực hiện kế hoạch số 1179/KH - UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Đoan Hùng về Kế hoạch xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020


TRƯỜNG MẦM NON VỤ QUANG HUYỆN ĐOAN HÙNG Quá trình phấn đấu và kết quả đạt được theo tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I


Chuyên đề tạo môi trường trong trường MN

Chuyên đề tạo môi trường trong trường MN.