Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019

Đoan Hùng tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”

 

Đoan Hùng tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”

 

 
 

Ngày 5/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Đoan Hùng tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử”. Triển lãm đã thu hút được đông đảo cán bộ, học sinh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đến xem và tìm hiểu.

Triển lãm với hơn 60 tư liệu, hình ảnh và bản đồ cổ được trưng bày, tập hợp từ các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước đều khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Bản đồ và tư liệu trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Những tư liệu cho thấy nhà nước Việt Nam từ thời kỳ phong kiến, đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” là một hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, giúp bạn bè quốc tế hiểu về tình hình Biển Đông hiện nay, cũng như mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực để phát triển đất nước.

                                                Thanh Hương


http://doanhung.phutho.gov.vn/


Thông tin đã đăng