Thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Văn bản : Văn bản :V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.

V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.
Số350 /SGD&ĐT-VP
Ngày ban hành03/04/2018
Người kýPhó Giám Đốc
Trích yếuCăn cứ Công văn số 32/CV-HKH ngày 25/3/2018 của Hội Khuyến học tỉnh về việc viết bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”
Tải fileBấm vào đây để tải file văn bản