Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Văn bản điều hành

Tổ chức cuộc thi ảnh đẹp quê hương, con người Phú Thọ năm 2017
Số CV: Số 1810/SGD&ĐT-VPNgày văn bản: 29/12/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:Thời gian các tác giả đến tác nghiệp tại các đơn vị từ nay đến hết ngày 15/03/2018

Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh Phú Thọ - năm 2018
Số CV: Số: 118/KH-SGD&ĐT Ngày văn bản: 27/12/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:1.4. Phần thi năng khiếu - Nội dung: Thi năng khiếu Tổng phụ trách Đội về các loại hình nghệ thuật do giáo viên làm Tổng phụ trách Đội dự thi lựa chọn, đăng ký: Hát, múa, khiêu vũ, đàn, hội họa, diễn

Về việc công nhận Danh hiệu thư viện trường học năm 2017
Số CV: Số: 2383/QĐ-SGD&ĐTNgày văn bản: 13/06/2018Người ký: Giám Đốc
Trích yếu:Căn cứ Quyết định số 3595/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Quyết định số

KẾ HOẠCH DẠY HỌC NGOẠI NGỮ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐOAN HÙNG GIAI ĐOẠN 2017-2025
Số CV: 339/KH-UBNDNgày văn bản: 18/04/2018Người ký: Phó Chủ Tịch UBND
Trích yếu:Kế hoạch dạy học ngoại ngữ trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2015

V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.V/v cung cấp tin, bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”.
Số CV: 350 /SGD&ĐT-VPNgày văn bản: 03/04/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:Căn cứ Công văn số 32/CV-HKH ngày 25/3/2018 của Hội Khuyến học tỉnh về việc viết bài cho Tập san “Khuyến học khuyến tài Đất Tổ”

V/v Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5
Số CV: 341/SGD&ĐT-ĐTBDNgày văn bản: 02/04/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:V/v Tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 5

V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Số CV: 322/SGD&ĐT-VPNgày văn bản: 28/03/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:Căn cứ Văn bản số 1100/UBND-KGVX ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh

V/v tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc TP, ngộ độc do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Số CV: Số 153/SGD&ĐT-GDTrHNgày văn bản: 12/02/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngộ độc do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn và các bệnh

V/v triển khai Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota chủ đề “Chiếc ô tô mơ ước” lần thứ VII.
Số CV: 148/SGDĐT-CTTT&PCNgày văn bản: 09/02/2018Người ký: Phó Giám Đốc
Trích yếu:- Thi vẽ tranh về chiếc ô tô mà mình mơ ước, thể hiện niềm đam mê sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú, độc đáo của các em về một phương tiện giao thông an toàn, thân thiện, hiện đại trong tương lai.

V/v Hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh phổ thông – Olympic Smart English (OSE) lần thứ hai
Số CV: Số: 134 /SGD&ĐT- GDTrHNgày văn bản: 05/02/2018Người ký: Giám Đốc
Trích yếu:1. Thông tin về OSE- Olympic Smart English (OSE) là cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc do Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam-VPBOX